17 Best Experimental Telugu Films 

Aithe 

Mithunam 

Anukokunda Oka Roju 

Grahanam 

Gaganam 

Padamati Sandhya Ragam 

Jamba Lakidi Pamba 

Aditya 369

Okkadunnadu 

Prayanam 

Bhairava Dweepam 

Saahasam 

Kanche 

c/o Kancharapalem 

Pushpaka Vimanam