మహర్షి సినిమాలోని అద్భుతమైన డైలాగ్స్ & జీవిత సత్యాలు!

ఒక సినిమా చూసి మహా అయితే ఎంజాయ్ చేస్తాం, బోర్ కొడితే ఫోన్ చూసుకుంటూ కూర్చుంటాం. కానీ.. ఒక సినిమా ఆలోజింపజేస్తే ఎలా ఉంటుంది. ఇదివరకు అలాంటి సినిమాలోచ్చాయి కానీ.. “మహర్షి”లో సక్సెస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి, మన సమాజానికి రైతు అవసరం గురించి మహేష్ బాబు చెబుతుంటే నిజమే కదా అనిపిస్తుంది. అందుకే.. “మహర్షి”లోని కొన్ని అద్భుతమైన మరియు ఆలోజింపజేసే సంభాషణలు మీకోసం..!!

డైలాగ్ 1

maharshi-dialogues1

డైలాగ్ 2

maharshi-dialogues2

డైలాగ్ 3

maharshi-dialogues3

డైలాగ్ 4

maharshi-dialogues4

డైలాగ్ 5

maharshi-dialogues5

డైలాగ్ 6

maharshi-dialogues6

డైలాగ్ 7

maharshi-dialogues7

డైలాగ్ 8

maharshi-dialogues8

డైలాగ్ 9

maharshi-dialogues9

డైలాగ్ 10

maharshi-dialogues10

డైలాగ్ 11

maharshi-dialogues11

డైలాగ్ 12

maharshi-dialogues12

డైలాగ్ 13

maharshi-dialogues13

డైలాగ్ 14

maharshi-dialogues14

డైలాగ్ 15

maharshi-dialogues15

డైలాగ్ 16

maharshi-dialogues16

డైలాగ్ 17

maharshi-dialogues17

డైలాగ్ 18

maharshi-dialogues18

డైలాగ్ 19

maharshi-dialogues19

డైలాగ్ 20

maharshi-dialogues20

డైలాగ్ 21

maharshi-dialogues21

డైలాగ్ 22

maharshi-dialogues22

డైలాగ్ 23

maharshi-dialogues23

డైలాగ్ 24

maharshi-dialogues24

Share.