‘రంగుల్లో’ తడిసిన మన తెలుగు పాటలు..!

హోలీ అంటేనే రంగుల్లో మునిగి తేలడం. ఒకరికి ఒకరు ముఖానికి రంగులు పూసుకుంటూ….రంగుల నీళ్ళలో తడిసి ముద్ద అవుతూ ఆనందంగా జరుపుకునే ఆహ్లాదకరమైన పండుగ. ఏడాదిలో ఒక్కసారి వచ్చే ఈ పండుగ నిజ జీవితంలో ఎంత కలర్ఫుల్ గా ఉంటుందో…అదే సీన్ తెరపై కనిపిస్తే….ఆ సీన్ కు మంచి మ్యూజిక్ తోడైతే, ఆ మ్యూజిక్ కి మంచి లిరిక్స్ యాడ్ అయితే అడిరి పోతుంది కదా…మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం…తెరపై తడిసి ముద్దైన రంగుల హోలీ పాటలను ఒక లుక్ వేద్దాం రండి.

1.చక్రం – రంగేలీ హోలీ….అందామా కేళి
Holi,Holi Special Songs,Holi Festival Songs

2.రాఖీ – రంగు రబ్బా రబ్బా…అంటుంది రంగు

Holi,Holi Special Songs,Holi Festival Songs

3.మాస్ – కొట్టు కొట్టు కొట్టు..రంగు తీసి కొట్టు

Holi,Holi Special Songs,Holi Festival Songs

4.మహానగరంలో – హరివిల్లె వరమల్లె..ఇలపైకి

Holi,Holi Special Songs,Holi Festival Songs

5.శ్రీ – హోలీ హోలీ పండగల్లే..ఉత్సాహం ఏదో ఉప్పొంగుతూ ఉంది.

Holi,Holi Special Songs,Holi Festival Songs

6.నాయకుడు – సంధె పొద్దు మేఘం

Holi,Holi Special Songs,Holi Festival Songs

7.బంఫర్ ఆఫర్ – ఒలమ్మొ…ఒలామ్మో నీ కొంపె  కొల్లెరమ్మొ

Holi,Holi Special Songs,Holi Festival Songs

8.ఓం 3డీ – ఈ ప్రేమ గాల్లో తేలుతుంది..న గుండె రంగుల్లో ఆడింది.

Holi,Holi Special Songs,Holi Festival Songs

ఇలాంటి ఎన్నో పాటలు తెలుగు తెరపై రంగుల్లో తడిసి ముద్దయ్యాయి.

Share.