ప్రేక్షకలోకాన్ని ‘కదిలించిన’ 10 పాటలు

సినిమా ప్రపంచంలో సంగీతానికి ఉన్న స్థానం అనిర్వచనీయం. సంగీతం యొక్క సామర్ధ్యం ఎంత అంటే… సామాన్యుడు నుంచి సంపన్నుడు వరకూ పులకించిపోయే అంతవరకూ. అయితే అదే సంగీతానికి సరైన పదాలు పల్లవి, చరణం రూపంలో తోడైతే ఆ పాట కీర్తి పూర్తిగా పతాకానికి చేరుతుంది. మరి అలాంటి కొన్ని పాటలను…ఆ పాటలలో ‘పలవి-చరణాల’ రూపంలో ఉన్న అద్భుతాలను ఒక లుక్ వేద్దాం రండి…

1.మహర్షి – సాహసం నా పధం, రాజసం నా రధం సాగితే ఆపడం సాధ్యమా

Telugu ol Songs,Telugu Golden Songs,telugu golden hits

2.భద్రాచలం – గెలుపు పొందే వరకూ…అలుపు లేదు మనకు

Telugu old Songs,Telugu Golden Songs,telugu golden hits

3.గమ్యం – పుట్టుక చావు రెండే రెండు…నీకవీ సొంతం కావు పోనె పోనీ

Telugu old Songs,Telugu Golden Songs,telugu golden hits

4.ఆట – దివినుంచెం దిగిరాలేదు మన తారాగణమంతా, మనలోనూ ఉండుంటారు కాబోయే ఘనులంతా.

Telugu old Songs,Telugu Golden Songs,telugu golden hits

5.గుడుంబా శంకర్ – చేదుంధీ తీపుంధీ….భేదం వేరే ఉంది, చేదు అన్నది ఉన్నపుడేగా తీపి

Telugu old Songs,Telugu Golden Songs,telugu golden hits

 

6.మిస్టర్. నూకయ్య – అవుతున్న మేలు..కీడు అనుభవాలేగా రెండు

Telugu old Songs,Telugu Golden Songs,telugu golden hits

7.శ్రీమంతుడు – సల్ల..సల్లా..సల్ల…పొంగిందే న రక్తం…. నా చుట్టూ కన్నీరే కంటే

Telugu old Songs,Telugu Golden Songs,telugu golden hits

8.వేదం – నిండు నూరేళ్ళ పాటు ప్రతీ రోజు ఏదో లోటు…ఆ లోటే లేకుంటే మనలో రేపుకు ఉండదు చోటు

Telugu old Songs,Telugu Golden Songs,telugu golden hits

9.నాన్నకు ప్రేమతో – లక్ ఒచ్చి డోర్ నాక్ చేస్తాదని వెయిట్ చేస్తూ యూ డోంట్ స్టాప్

Telugu old Songs,Telugu Golden Songs,telugu golden hits

10.నా ఆటో గ్ర్యాఫ్ – తోచినట్లుగా అందరి రాతను బ్రహ్మ్మె రాస్తాడు…నచ్చినట్లుగా నీ తలరాతను నువ్వే రాయాలి

Telugu old Songs,Telugu Golden Songs,telugu golden hits

11.సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి – కష్టమే రాదనే గ్యారెంటీ లేదు….పడేసి పరుగు నేర్పు ఆట బ్రతుకంటే

Telugu old Songs,Telugu Golden Songs,telugu golden hits

 

Share.