పోతే పోనీ అనలేం !!

మొబైల్ .. ఇది వరకు ఒక గాడ్జెట్ మాత్రమే. ఇప్పుడు మనకి అత్యవసర వస్తువు అయింది. ఏదైనా వస్తువు పోతే .. వెంటనే కొనుక్కోవచ్చు. సెల్ ఫోన్ కూడా కొనుక్కోవచ్చు కానీ అందులో సేవ్ అయిన నెంబర్లు, డేటా కోసం తిప్పలు పడాల్సిందే. ఇక గో కాష్ లెస్ నడుస్తున్న ఈ సమయంలో పోయిందనుకొండి ఆ కష్టాలు వర్ణనాతీతం.

ఈ ఇబ్బందులని టాపిక్ గా తీసుకొని ఈ వారం మహాతల్లి మనముందుకొచ్చింది. “ఫోన్ పోతే” అనే టైటిల్ తో వచ్చిన క్యూట్ వీడియో నవ్విస్తూ, జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తోంది. ఈ వీడియో చూస్తే ఫోన్ పోయినప్పుడు “పోతే పోనీ అనలేం” అని మీరే అంటారు.

Also, do SUBSCRIBE to our YouTube channel to get latest Tollywood updates.

 

Share.