ఎక్జామ్ హాల్.. కామెడీ ఫుల్

‘విద్యార్థులు.. వాళ్లలో రకాలు..’ అనే అంశంపై పరిశోధన చెయ్యాలంటే ఎక్జామ్ హాల్ కంటే మంచి ప్లేస్ ఇంకోటి ఉండదు. కాబోయే డాక్టర్లు, క్రియేటర్లు, యాక్టర్లు.. అందరూ ఇక్కడే కనిపించేస్తారు. ఆ విషయాన్నీ గమనించిన మహాతల్లి ఎక్జామ్ హాల్లో స్టూడెంట్స్ చేసే హడావుడిని “ఎక్జామ్ హాల్ సీన్స్” అనే వీడియోలో మనకి మరోసారి పరిచయం చేసింది. మరో సారి ఎందుకు అన్నానంటే..ఈ సీన్స్ అన్నీ మనం పరీక్షరాసే సమయంలో చూసి ఉంటాం.

అప్పుడు మనం కూడా పరీక్ష రాస్తుంటాం.. కాబట్టి ఎంజాయ్ చేయలేము. ఇప్పుడు మాత్రం మహాతల్లి బ్యాచ్ చేసిన నటన.. ఆ నాటి సంఘటనలతో పాటు.. నవ్వుల్నీ అందిస్తుంది. అందుకే ఈ ఎక్జామ్ హాల్.. కామెడీ ఫుల్ అన్నాను. ఈ వీడియోని చూసి  మీరు కూడా అదే మాటే అంటారు.


Also, do SUBSCRIBE to our YouTube channel to get latest Tollywood updates.

Share.