కితకితలు పెట్టిస్తున్న “కస్టమర్ కేర్ వెర్సస్ కస్టమర్”

కస్టమర్ కేర్ వాళ్లు మనకి ఫోన్ చేసినా.. మనం కస్టమర్ కేర్ కి ఫోన్ చేసినా సోది వినాల్సింది మాత్రం మనమే. కరక్టే కదూ.. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అందరికీ కస్టమర్ కేర్ తో ఇటువంటి అనుభవం ఉండే ఉంటుంది. ఆ క్షణం వారిని కాసేపు తిట్టుకొని వదిలేస్తాం. మహాతల్లి మాత్రం వారిపైన పది నిముషాల వీడియో చేసి ఉతికిపారేసింది.

ఈ వారం విడుదలయిన “కస్టమర్ కేర్ వెర్సస్ కస్టమర్” వీడియో అందరికీ కనెక్ట్ అయిపోయి నవ్వులను పంచుతోంది. కస్టమర్ కేర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ గా జాహ్నవి బాగా నటించి అలరించింది. ప్రతి విషయాన్నీ చాలా ఫన్నీగా   చెప్పిన విధానం బాగుంది.


Also, do SUBSCRIBE to our YouTube channel to get latest Tollywood updates.

Share.