త్రివిక్రమ్ మంత్రదండం నుంచి జాలువారిన అద్భుతమైన సంభాషణలు!

కొన్ని సినిమాలు మన మనసు పోరాల్లోకి చొచ్చుకుపోతాయి.. అందుకు కారణం సినిమాలో నటించిన నటీనటులు కావచ్చు లేదా దర్శకుడు కావచ్చు. కానీ.. కేవలం సంభాషణలతోనే ఆ రేర్ ఫీట్ ను చేయగలిగాడంటే ఆ క్రెడిట్ కేవలం త్రివిక్రమ్ కే చెల్లుతుంది. అందుకే.. ఆయన్ని మాటల మాంత్రికుడు అనేది. ఆ మాంత్రికుడి మంత్రదండం (పెన్ను) నుంచి వెలువడిన సరికొత్త సినిమా “అరవింద సమేత”. ఎన్టీఆర్ నటన, త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంతోపాటు ఆయన రాసిన సంభాషణలు ప్రేక్షకుల్ని మంత్రముగ్ధుల్ని చేయడమే కాదు.. విశేషమైన రీతిలో ఆలోజింపజేస్తున్నాయి. అందుకే ఆ సంభాషణలు మీకోసం..!!

డైలాగ్1aravinda-dialogue-1
డైలాగ్2aravinda-dialogue-2
డైలాగ్3aravinda-dialogue-3
డైలాగ్4aravinda-dialogue-4
డైలాగ్5aravinda-dialogue-5
డైలాగ్6aravinda-dialogue-6
డైలాగ్7aravinda-dialogue-7
డైలాగ్8aravinda-dialogue-8
డైలాగ్9aravinda-dialogue-9
డైలాగ్10aravinda-dialogue-10
డైలాగ్11aravinda-dialogue-11
డైలాగ్12aravinda-dialogue-12
డైలాగ్13aravinda-dialogue-13
డైలాగ్14aravinda-dialogue-14
డైలాగ్15aravinda-dialogue-15
డైలాగ్16aravinda-dialogue-16
డైలాగ్17aravinda-dialogue-17డైలాగ్18aravinda-dialogue-18డైలాగ్19aravinda-dialogue-19డైలాగ్20aravinda-dialogue-20డైలాగ్21aravinda-dialogue-21డైలాగ్22aravinda-dialogue-22డైలాగ్23aravinda-dialogue-23డైలాగ్24aravinda-dialogue-24డైలాగ్25aravinda-dialogue-25డైలాగ్26aravinda-dialogue-26డైలాగ్27aravinda-dialogue-27డైలాగ్28aravinda-dialogue-28

Share.